wi-01

Deklarace přístupu k lidským zdrojům

Wi si jasně uvědomuje důležitost a klíčové postavení lidských zdrojů pro své fungování a plnění vytyčených cílů. Růst firmy je jasně spojen s osobnostním a profesním růstem lidí – jedno bez druhého je nemyslitelné a nedosažitelné.

Lidé se hlavní měrou podílejí na námi poskytovaných službách a mají přímý a jasný vliv na kvalitu našich výstupů. Jsou také v bezprostředním kontaktu s klienty a partnery společnosti a spoluvytvářejí tak jejich názor na nás a naše služby, čímž bezprostředně ovlivňují budoucí obchodní úspěchy firmy.

Wi ve svém přístupu k lidem ctí tyto zásady:

 • nabízet lidem zajímavou a tvůrčí práci,
 • vytvářet prostředí pro osobnostní rozvoj,
 • nabízet možnost zlepšovat průběžně svojí odbornost,
 • nabízet konkurenceschopnou odměnu,
 • motivovat lidi přímou participací na výsledcích projektů a firmy,
 • dbát na kvalitní pracovní prostředí,
 • budovat přátelské vztahy na pracovišti.

Chceme, aby lidé, kteří ve Wi pracují:

 • cítili odpovědnost za svěřené úkoly,
 • projevovali proaktivitu jak směrem ke klientovi, tak k firmě.
 • měli výbornou profesní způsobilost a snahu o její neustálé vylepšování,
 • ctili loajalitu k firmě,
 • si uvědomovali, že i oni mohou pomoci prodat naše služby,
 • pomáhali k úspěšnému podnikání klienta,
 • dokázali předvést vysoké pracovní nasazení.

Kontakt

phone TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb DIČ: 29141231
DIČ: 29141231