wi-01
středa, 12 únor 2014 15:22

Rapid Prototyping - Navrhujte webová řešení lépe a rychleji

Při vývoji aplikací či webových řešení si klienti jen těžce dokážou představit finální podobu (vzhled/funkčnost). Nezbývá jim tedy nic jiného, než čekat i několik měsíců na dodavatele, který se pokouší jejich představy a návrhy zrealizovat a doufat, že výsledek bude alespoň podobný jejich představám a bude ověřeno, že funguje (Alfa/Beta testing až po vývoji řešení).

Pokud má projekt postup, jak je popsaný výše, jsou většinou problémy a nedostatky odhalovány příliš pozdě, kdy už není čas nebo je jejích oprava velice nákladná. Tato problematika dala vzniknout Rapid Prototyping (metody rychlého programování), který jsou stále častěji využívaný. Umožňuje rychlé vytvoření reálného modelu budoucího produktu a ověřit jeho vzhled a funkčnost.

Co je prototyp aplikace a jak prototypování probíhá?

Výstupem rapid prototypingu je interaktivní maketa budoucí aplikace (nebo její část), která simuluje klíčové funkcionality a i její vzhled. Díky využití specializovaných nástrojů je příprava prototypu velmi rychlá. A právě rychlost umožňuje i s omezeným rozpočtem několikanásobné iterace designu, odrážející výsledky uživatelského testování i připomínek zadavatele. Po ověření vlastností, které jsou klíčové (v iteracích), máte před sebou vizualizované zadání klíčových částí pro následný vývoj.

Schéma

Jak začít?

Než začnete s přípravou vlastního prototypu aplikace je důležité si zodpovědět pár otázek:

 • Jaký je důvod přípravy prototypu?
  • Ověření konkrétního systémového přístupu.
  • Ověření proveditelnosti jednotlivých řešení.
  • Vyjasnění rozsahu projektu a požadavků na aplikaci.
  • Otestování klíčových komponent v rané fázi projektu.
  • Získání zpětné vazby od uživatelů nebo zainteresovaných osob (stakeholders).
 • Jaká existují omezení a východiska?
  • Přístup k vývoji: nativní x hybridní x webové řešení.
  • Podporované platformy (u nativních aplikací má vliv na návrh GUI).
  • Podporovaná zařízení.
 • Jakou část budoucí aplikace prototypovat?
  • GUI a interakce se systémem.
  • Pouze klíčové funkcionality.
 • Jaké médium/metodu pro přípravu prototypu použít?
  • Papírové prototypy.
  • Interaktivní digitální prototypy.
 • Jak detailní má být připravovaný prototyp?
  • Vzhled: Od skici až po nastylovaný vzhled.
  • Funcionality: Od statických prototypů až po plně interaktivní prototypy.
  • Obsah: S minimem finálních obsahů až po reálné obsahy.

V počátečních fázích doporučujeme spíše takzvané papírové prototypy (nízká úroveň detailu), kde se rychle navrhne několik konceptů layoutu, který slouží jako podklad pro brainstorming nebo sběr zpětné vazby od uživatelů. V následujících fázích, kdy se rozpracovávají klíčové části řešení (simulují chování a interakce), je už lepší využít specializovaných nástrojů pro přípravu interaktivních prototypů. Osvědčený způsob je držet prototyp na střední úrovni detailu, pak vzniká interaktivní černobílý prototyp, který neobsahuje vizuální styly a finální obsahy. Tato úroveň podrobnosti neodvádí pozornost k připomínkování look&feel řešení a tak umožňuje provádět uživatelské testování a diskutovat o návrhu se zadavatelem.

Proč prototypovat?

 • Získáte vizualizované zadání v podobě interaktivního prototypu budoucí aplikace, které zjednoduší komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem.
 • Napomůže získat konkrétnější zpětnou vazbu od zadavatelů v počátečních fázích projektu.
 • Ověříte si správnost každého detailudesignu/funkcionalit/produktu/služby dříve, než začnete programovat.
 • Díky rychlosti zapracování změn do prototypu, zrychlíte celý proces výroby aplikace a snížíte počet změnových požadavků v pokročilých fázích vývoje.
 • Napomůže Vám lépe definovat požadavky na aplikaci a validovat jejich implementaci už na prototypu.
 • Zpřesníte odhad nákladů na vývoj aplikace.
 • Díky prototypu získáte vizuální prezentaci finální aplikace a budete lépe demonstrovat proveditelnost vašeho nápadu dalším lidem (investorům, kolegům, nadřízeným).

Samozřejmě je nutné brát ohled na velikost projektu a rozpočet, ale díky množství metod přípravy a vydefinování rozsahu a detailu, můžete i s nižším rozpočtem dosáhnout efektivních výsledku a kvalitního prototypu, který vám pomůže při tvorbě projektu. U projektů, které mají uživatelské rozhraní je použití prototypů nezbytnost.

 

Kontakt

phone

TELEFON
+420 731 407 301 

email EMAIL
info@web-integrator.cz
address Wi s.r.o.
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
fb google-plus s-firmy